Londýn - letecky


 • ubytování: hotelubytování: hotel
  strava: snídaněstrava: snídaně
  doprava: leteckydoprava: letecky
  • Poznávací zájezdy
  • Eurovíkendy

Zájezd do Londýna s možností návštěvy městečka a zámku Windsor - svědka tisícileté historie ostrovního království. Londýn to je pevnost Tower a Tower Bridge, královské sídlo v Buckinghamském paláci, Big Ben, katedrála sv. Pavla, rušná Oxford Street, blikající Piccadilly Circus, ale i populární London Eye a fantastická muzea. Poznejte s námi atmosféru světové metropole.

Program zájezdu

1. den: Odlet s průvodcem z Prahy do LONDÝNA . Transfer na hotel a dle časových možností první seznámení s městem. Od Londýnského oka, dominanty jižního břehu Temže, se přes Westminter Bridge vydáme k budově Parlamentu (UNESCO), které vévodí zvonicová věž se slavným Big Benem. Dále budeme pokračovat kolem Westminsterského opatství (UNESCO) na vládní třídu Whitehall, nahlédneme do Downing Street, kde stojí sídlo premiéra, a přes Horse Guards Parade se dostaneme na působivé Trafalgarské náměstí - turistický střed Londýna se sochou admirála Nelsona.
2. den: Přejezd místní dopravou do centra Londýna . Prohlídka West Endu, náměstí Leicester Square, Čínská čtvrť a Picadilly Circus se sochou Eróta, pro Londýňany Hub of the World, neboli „pupek světa“. Ulice Picadilly, Green Park a Buckinghamský palác. Po poledni Covent Garden, krásná italizující čtvrti uprostřed britské metropole. Odpoledne možnost návštěvy Národní galerie, katedrály sv. Pavla, Londýnského oka, Britského muzea či jiné muzejní/galerijní instituce. Večer prohlídka Albertopole, oblasti mimořádně majestátního charakteru. Procházka kolem Royal Albert Hall, Royal College of Music, Imperial College of London až k muzejnímu trojúhelníku (Přírodovědecké muzeum, Muzeum vědy, Victoria and Albert Museum).
3. den: Fakultativní výlet do městečka WINDSOR , projdeme viktoriánským nádražím, zastavíme u místní radnice, dílo Ch. Wrena, ukážeme si Long Walk a dojdeme k prohlídce Windsorského zámku, který již téměř tisíc let slouží jako sídlo britských králů a královen. Odpoledne návrat do LONDÝNA . V podvečerních hodinách se projdeme po čtvrtích City of London a Southwark, které jsou plné zajímavých zákoutí. Od katedrály sv. Pavla, jejíž kopule je po svatopetrské v Římě největší na světě, přejdeme přes most Millenium Bridge ke galerii Tate Modern, dále kolem shakespearovského divadla Globe ke galeoně Zlatá laň a po nábřeží až k modernistické londýnské radnici nebo osobní volno.
4. den: Druhá část prohlídky LONDÝNA , návštěva pevnosti Tower (UNESCO) a procházka přes most Tower Bridge a můžeme navštívit také bitevní loď Belfast, kotvící v blízkosti Tower Bridge. V podvečer Královská čtvrť Greenwich. Od lodi Cutty Sark a kolem Old Royal Naval College se dostaneme do parku, kterým prochází nultý poledník (UNESCO). Od Královské observatoře se nabízí jedinečný výhled na město. Cestu do/z Greenwiche lze uskutečnit lodí. Místo čtvrti Greenwich individuálně Oxford Street, nákupy, osobní volno.
5. den: Po snídani volno a dle let. řádu transfer na letiště, odlet do ČR.

07.09. - 11.09.21 úterý - sobota
snídaně letecky (Praha)
13 590 Kč
cena za 5 dní (4 noci)
(TourOperátor: Mayer & Crocus s.r.o.)

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha – Londýn – Praha
 • 2 kabinová zavazadla (jedno příruční - malé, druhé do 10 kg)
 • letištní taxy
 • transfer z/na hotel
 • 4x ubytování v hotelu v Londýně (2lůžkové pokoje s příslušenstvím)
 • 4x snídani
 • průvodce

Výlety

 • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 180 Kč)
 • 1/1 pokoj - zde povinný při nedoobsazení (příplatek: 3800 Kč)
 • výlet do Windsoru (příplatek: 700 Kč)
 • zavazadlo o odbavení o max. hmotnosti 20 kg (příplatek: 1400 Kč)
 • prodloužení o výlet do Oxfordu (jeden den navíc v Oxfordu, jeden nocleh se snídaní navíc) (příplatek: 2300 Kč)
 • 1/1 pokoj při prodl. o Oxford - zde povinný při nedoobsazení (příplatek: 4750 Kč)
 • pojištění léčebných výloh a storna při prodl. o Oxford (příplatek: 210 Kč)
 • Výběr sedadel v letadle (příplatek: 800 Kč)