Perly starobylé Anglie


 • ubytování: hotelubytování: hotel
  strava: snídaněstrava: snídaně
  doprava: autokaremdoprava: autokarem
  • Poznávací zájezdy
  • Památky a umění

Program zájezdu vyzobává z široké nabídky turistických zajímavostí, kterými je Anglie přeplněná, opravdu to podstatné, tradiční, zajímavé a krásné. Co město, to významný pojem na mapě poznání návštěvníků této unikátní historické země.

Program zájezdu

1. den: Odjezd z ČR ráno. Nocleh ve Francii.
2. den: Ranní trajekt nebo Eurotunel do Anglie . První zastávka bude u doverských křídových útesů v uměle vytvořeném parku SamphireHoe, s neuvěřitelnými výhledy na vysoce se tyčící útesy nad vámi. Zastávka v opevněném středověkém městě CANTERBURY s nádhernou katedrálou. Pak bude následovat překrásný vodní hrad LEEDS s rozsáhlými květinovými zahradami a bludištěm.
3. den: Univerzitní město OXFORD s řadou historických univerzitních budov a kolejí. Poté procházka s kapkou mystiky – megalitický kruh v AVEBURY . Návštěva historického města BATH, jednoho z nejkrásnějších měst ve Velké Británii díky jednotnému architektonickému stylu.
4. den: Prohlídka rodiště W. Shakespeare – městečka STRATFORD-UPON-AVON s typickými hrázděnými domky z 16. a 17. století. Impozantní hrad WARWICK, který patří mezi nejzachovalejší v Anglii , s expozicí muzea madame Tussaud´s. Návštěva CAMBRIDGE - město s druhou nejstarší anglickou univerzitou.
5. den: Celodenní LONDÝN na ochutnávku. Královská čtvrť Westminster – Westminster Abbey, Houses of Parliament s věží Big Ben. Trafalgar Square a náměstí Piccadilly Circus. Odpoledne individuální volno, možná návštěva muzeí podle zájmu, londýnská čtvrt Soho s možností večeře v čínské čtvrti. Večerní odjezd.
6. den: Návrat odpoledne.

03.08. - 08.08.21 úterý - neděle
snídaně autokarem
10 590 Kč
cena za 6 dní (3 noci)
(TourOperátor: Mayer & Crocus s.r.o.)

Cena zahrnuje

 • 4 noci v hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím)
 • 3x snídani
 • Eurotunnel nebo trajekt
 • dopravu luxusním autobusem
 • průvodce

Výlety

 • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 210 Kč)
 • 1/1 pokoj - zde povinný při nedoobsazení (příplatek: 4000 Kč)