Česko-saské Švýcarsko II, CHKO Labské pískovce a sopky Českého Středohoří


 • ubytování: hotelubytování: hotel
  strava: polopenzestrava: polopenze
  doprava: autokaremdoprava: autokarem
  • Poznávací zájezdy
  • Památky a umění

Program zájezdu

1. den: Odjezd z Prahy v ranních hodinách. Návštěva zámku LIBOCHOVICE s pěknými barokními interiéry, zahradou i anglickým parkem. Výlet na jednu z dominant ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ – zříceninu hradu HÁZMBURK, odkud se naskýtají nádherné výhledy na okolní sopky tohoto pohoří. Cestou zpět malý okruh mezi vinicemi po Zlaté stezce hradů.
2. den: Den věnovaný nezapomenutelným vyhlídkám děčínské STOLIČNÉ HORY. Příjezd na LABSKOU STRÁŇ , vycházka na vyhlídku BELVEDÉR s výhledem na mohutný kaňon řeky Labe. Poté nás čeká cesta vzhůru údolím lemovaným bizarními skalami ARNOLTICKÝCH STĚN. Přes RŮŽOVÝ HŘEBEN na RŮŽOVOU VYHLÍDKU, ze které se opět otevírá nádherný výhled na kaňon Labe. Dále přes Labskou stráž a SNĚŽNICKOU VYHLÍDKU do DĚČÍNA .
3. den: Výlet do Chráněné krajinné oblasti LABSKÉ PÍSKOVCE na TISKÉ STĚNY, kde se rozkládá rozsáhlé pískovcové skalní město s roklemi, soutěskami a převisy. Lehká túra skalami kolem skalních útvarů se spoustou poetických názvů. Poté přejezd k dominantě Děčínska – DĚČÍNSKÉMU SNĚŽNÍKU. Cestou od KRISTINA HRÁDKU k 33m vysoké rozhledně. Z rozhledny se otevírají krásné panoramatické rozhledy. Cestou zpět k autobusu projdeme kolem skal a přes DRÁŽĎANSKOU VYHLÍDKU.
4. den: Výlet na mohutnou zříceninu hradu STŘEKOV, která se majestátně vypíná nad údolím řeky Labe. Poté výjezd do obce Nová Ves, odkud se vydáme po naučné stezce na vrchol VYSOKÝ OSTRÝ, ze kterého je podmanivý výhled na zákruty Labe i vrcholky Českého středohoří. Sestoupíme dolů a po průchodu PRŮČELSKOU ROKLÍ dojdeme do obce Brná. Příjezd do Prahy ve večerních hodinách.

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.
(TourOperátor: Mayer & Crocus s.r.o.)

Cena zahrnuje

 • průvodce
 • dopravu autobusem
 • 3x ubytování (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím)
 • 3x polopenzi

Výlety

 • pojištění storna zájezdu (příplatek: 80 Kč)
 • 1/1 pokoj (příplatek: 900 Kč)