Šumava, zámky a kláštery na Vltavě


 • ubytování: hotelubytování: hotel
  strava: snídaněstrava: snídaně
  doprava: autokaremdoprava: autokarem
  • Poznávací zájezdy
  • Památky a umění

Malebná krása Šumavy, lipenského jezera i dalších míst jižních Čech nabízí řadu krásných přírodních scenerií i unikátních historických památek. Ale nejen to je pro Vás připraveno v tomto našem zájezdu. Vydáte se rovněž po stopách filmových lokací z populární české pohádky Anděl Páně.

Program zájezdu

1. den: Ráno odjezd autokarem do jižních Čech. Dopoledne zastávka v rozsáhlém klášteře ve Zlaté koruně . Odpoledne pak strávíme v jednom z nejkrásnějších českých měst - Českém Krumlově . V podvečer příjezd na Šumavu, ubytování v hotelu ve Vyšším Brodě.
2. den: Dopoledne prohlídka kláštera ve Vyšším Brodu . Dále pak přejedeme k jednomu z nejstarších sídel Rožmberků k hradu Rožmberk, kde můžete mimo jiné shlédnout portrét známé Bílé paní Perchty z Rožmberka, která se zde podle pověsti stále zjevuje. Odpoledne návštěva Lipna - možnost koupání nebo procházky stezkou v korunách stromů. Stezka je zakončená vyhlídkovou věží vysokou 40 metrů a naskytne se vám z ní fantastický výhled na téměř celou část Lipenského jezera - pro odvážlivce možnost sjet dolů z věže tobogánem.
3. den: Volný den, který můžete využít k aktivitám dle vašeho výběru. Nabízí se možnost projížďky po Vltavě z Vyššího Brodu do Rožmberku raftem nebo kanoí (půjčovny lodí jsou přímo ve Vyšším Brodu). Nabízíme rovněž možnost celodenního fakultativního výletu do německého Pasova.
4. den: Dopoledne se vydáme k Boubínu, kde nás čeká turistická vycházka Boubínským pralesem. Odpoledne se pak zastavíme v historickém městě Prachatice - město je od 1981 městskou památkovou rezervací. Večer ubytování v hotelu ve Vimperku .
5. den: Dopoledne na vás pak čeká nenáročná turistická procházka po nejkrásnějších partiích Šumavy - oblast Kvildy, Antýglu a Modravy. Odpoledne se vydáme na hrad Kašperk, významný hrad císaře Karla IV. a také místo, kde se odehrával děj filmu Anděl Páně. Následovat bude krátká zastávka u kostela Sv. Mouřince v Anníně, který známe ze stejné pohádky. Večer návrat do Prahy.

14.07. - 18.07.21 středa - neděle
snídaně autokarem
5 790 Kč
cena za 5 dní (4 noci)
(TourOperátor: Mayer & Crocus s.r.o.)

Cena zahrnuje

 • dopravu autobusem
 • 4x ubytování v hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím)
 • průvodce
 • 4x snídaně

Výlety

 • pojištění storna zájezdu (příplatek: 100 Kč)
 • Fakult. výlet do Pasova vč. pojištění léčebných výloh (koná se od 20 osob) (příplatek: 300 Kč)
 • 4x večeře (příplatek: 720 Kč)
 • 1/1 pokoj (příplatek: 990 Kč)