INDIE - Zlatý trojúhelník, Khajuraho, Varanásí + NEPÁL


 • ubytování: hotelubytování: hotel
  strava: polopenzestrava: polopenze
  doprava: leteckydoprava: letecky
  • Poznávací zájezdy
  • Památky a umění

Program zájezdu

1. den: Odlet z Prahy do Indie.
2. den: V případě včasného příletu část prohlídky DILLÍ. Největší mešita v Indii Jama Masjid. Dále procházka kolem Indian Gate, průjezd kolem vládních budov v Novém Dillí, prohlídka Humayunovy hrobky (UNESCO).
3. den: Dopoledne prohlídka pamětihodností metropole DILLÍ, např. historického areálu v MEHRAULI (UNESCO) - Quatab Minar (nejvyšší cihlový minaret na světě) aj. Odpoledne přejezd do Jaipuru.
4. den: Prohlídka JAIPURU, nazývaného také jako Růžové město. Během prohlídky navštívíte nádhernou pevnost AMBER FORT (vyjížďka na pevnost), která Vás uchvátí svými zdobenými interiéry, dále navštívíme městský palác, exotický Havá Mahal neboli „palác větrů“ aj.
5. den: Přejezd do Agry . Po cestě zastávka v opuštěném „městě duchů“ FATÉHPUR SÍKRÍ . Město, které zůstalo dokonale zachováno, je mistrovským dílem z pískovce, jehož odstíny hrají jemnými růžovými odstíny.
6. den: Celodenní prohlídka nezapomenutelného města AGRA. Prohlídka Velké červené pevnosti v Agřea slavného mauzolea TAJ MAHAL . Tento nádherný palác byl postaven císařem Shah Jahan na památku jeho ženy Mumtaz Mahal. Nocleh v Agře .
7. den: Dopoledne přejezd vlakem do Jhansi . Pokračování mikrobusem do Khajuráha. Cestou ÓRČHA – historické místo s malebnou polohou na skalnatém ostrově v meandru řeky Bétvy, které sloužilo jako sídelní město bundélských králů a představuje vynikající ukázku rádžpútské bundélské architektury.
8. den: Prohlídka chrámů KHAJURAHO (světová památka UNESCO), chrámy jsou proslaveny erotickými sochami a řezbami, jejichž předlohou byla slavná Kamasutra. Původně se zde nacházelo 85 objektů, dnes jich je dochovaných pouze 22. Odpoledne přelet do Varanásí .
9. den: Časně ráno projížďka na loďkách po řece Ganze. Prohlídka VARANÁSÍ , které je také nazýváno „věčným městem“. Návštěva textilních přádelen v muslimské čtvrti nebo tzv. Zlatý chrám boha Shivy. Odpoledne návštěva SARNATHU, které je jedním z nejvýznamnějších budhistických center. Je to místo, kam Buddha přišel se svými pěti učni a konal zde své první kázání poté, co došel osvícení.
10. den: Dopoledne přelet do DILLÍ. Podle času příletu 1.den odpočinek nebo pokračování v prohlídce Dillí.
11. den: Přelet do KÁTHMANDÚ. Podle času letu případně začátek prohlídky Káthmandú.
12. den: KATHMANDU – živá obchodní čtvrť Thamal, hlavní historické náměstí Durbar s Královským palácem, tajemný chrám Pashupatinath s gháty – místo přirovnávané k indickému Varánásí, Boudhanath stúpa, chrám Svájambhů přezdívaný též „Opičí chrám“ s pěknými výhledy na Kathmandu.
13. den: KATHMANDU – dříve samostatné královské město PATAN , které si stále zachovává rázovitou atmosféru a proti centrálnímu Kathmandu působí klidněji - historií dýchající působivé náměstí Durbar s krásnými chrámy, uličky s řemeslnými dílnami, podmanivý Zlatý chrám aj. Přejezd do světoznámé POKHARY – města ležícího u jezera PHEWA.
14. den: POKHARA – ranní výjezd a krátký výstup na vyhlídku SARANGKOT odkud se za příznivého počasí otevírá výhled na Himalájské velikány včetně osmitisícovky Annapurna. World Peace Pagoda, vodopády Davis Falls, jeskyně Gupteshwor, možnost projížďky po jezeře.
15. den: Odjezd z Pokhary. Po cestě prohlídka malebného městečka BANDIPUR, které leží na úchvatném horském hřebeni. Panoramatické výhledy na Himaláje na skupinu kolem osmitisícovky Manáslu. Dojezd do Káthmandu.
16. den: NAGARKOT – vyhlídka na hlavní velikány Himalájí. Procházka po hřebeni s výhledy na údolí a okolní krajinu. Při troše štěstí lze vidět i Mt.Everest. Sjezd do „perly Nepálu“ historického města BHAKTAPUR, kde domy a chrámy z tmavého vyřezávaného dřeva a růžových cihel jsou zdobené množstvím působivých kamenných soch.
17. den: Odlet z Kathmandu do Prahy
18. den: Přílet do Prahy.

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.
(TourOperátor: Mayer & Crocus s.r.o.)

Cena zahrnuje

 • letenku Praha – Dillí - Kathmandu – Praha
 • 14x nocleh v hotelích***
 • 14x polopenzi
 • vnitřní přelet Khajuraho – Varanasi (nebude-li k dispozici přelet Khajuraho - Varanasi, bude cesta absolvována mikrobusem nebo nočním vlakem)
 • přejezd vlakem Agra – Jhansi
 • vstupy dle programu v Indii
 • projížďku lodí po Ganze
 • výjezd k pevnosti Amber na slonech nebo džípy
 • průvodce
 • místní průvodce v Indii
 • dopravu dle programu autobusem či minibusem

Cena nezahrnuje

 • Vízum do Indie a Nepálu
 • Spropitné

Výlety

 • pojištění léčebných výloh a storna do 80 000 Kč (příplatek: 1600 Kč)
 • 1/1 pokoj (zde povinný při nedoobsazení) (příplatek: 10600 Kč)