Velká cesta Mexikem + Yucatán


 • ubytování: hotel ***ubytování: hotel ***
  strava: snídaněstrava: snídaně
  doprava: leteckydoprava: letecky
  • Poznávací zájezdy

Objevte nový okruh s Petrem Šubou - archeologie, gastronomie, turistika, relax na plážích Karibiku, koupání v cenote a mnoho dalšího.

Poloha: Dle programu

Stravování: snídaně

Snídaně

Ubytování: hotel ***

Dle programu

Program zájezdu

1. den: 15. 10. neděle – sraz všech účastníků v 11:00 hod. v Praze na Letišti Václava Havla v odletové hale TERMINÁL 1 (mezinárodní odlety), s tureckou leteckou společností Turkish Airlines přes Istanbul, přesnější detaily poskytneme později. Po příletu do Mexika v 03:15 hod. místního času, rychlý transfer do hotelu, Mexico City – ubytování.
2. den: 16. 10. pondělí – pozdní snídaně, prohlídka koloniálního centra jednoho z největších světových měst – Mexico City. Prohlídku zahájíte na Náměstí Revoluce, v jehož středu se vypíná památník, připomínající římské vítězné oblouky, občanské války z období let 1910–1920, která od základů změnila Mexiko a mexickou společnost. Poté se svezete jednu stanicí metrem a dostanete se do nejstaršího parku na území Ameriky, do parku Alameda Central, založeného v 90. letech 16. století. Poté projdete mimo jiné kolem hlavního stánku mexického umění, Palacio de Bellas Artes a věže Latinské Ameriky, jedné z dominant města, na hlavní náměstí, na jehož místě stávalo původní centrum aztéckého hlavního města Tenochtitlán. U busty posledního aztéckého císaře Moctezumy si popovídáte krátce o minulosti i současnosti místa a prohlédnete si tři hlavní budovy, které se zde nacházejí – Metropolitní katedrálu, zbytky hlavního aztéckého chrámu Templo Mayor a Prezidentský palác a v něm ukryté malby nejvýznamnějšího mexického malíře 20. století, Diega Rivery, odpoledne si projdete hlavní historickou ulici města – Paseo de la Reforma, založenou v 60. letech 19. století mexickým císařem, Maxmiliánem Habsburským, Mexico City – ubytování.
3. den: 17. 10. úterý – snídaně, odjezd směr severní část centrální části Mexico City. Zde se nachází kopec Tepeyac, prvními misionáři nazvaný Cerro de Guadalupe, kde došlo v prosinci 1531 ke zjevení Panny Marie. Ke zjevení došlo v místě původního chrámu aztécké bohyně plodnosti Tonantzin. Tento zázrak se stal odrazovým můstkem druhého zázraku: boomu katolizace na území dnešního Mexika, jehož výsledkem bylo, že koncem 16. století bylo království Nové Španělsko, jak se právě vznikající státní útvar nazýval, státem s největším počtem katolíků na světě. Seznámíte se s legendou zjevení, jejímž hlavním aktérem byl prostý příslušník kmene Náhuatl jménem Juan Diego, jehož halena je dodnes předmětem filozofických a vědeckých debat, a současně i cílem procesí a poutí věřících z celého světa. Asi 50 kilometrů od centra dnešního Mexico City se nachází monumentální ruiny obrovského megapolis, města Teotihuacán, jenž bylo v průběhu 4. - 7. století našeho letopočtu centrem obrovské říše, a v jehož zdech žilo v době jeho největší slávy okolo 250 tisíc obyvatel. Hlavní stavby města byly zasvěceny božstvům moudrosti, vody a zemědělství – Quetzalcoatlovi, Tlalokovi a bohyni Chalchiuhtlique. Pyramidami Slunce a Měsíce je nazvali až o mnoho století později ze severu příchozí Aztékové. Po obědě vás čeká asi dvouhodinový přesun do andělského města Puebla a odpoledne zde strávíte krátkou společnou procházkou centrem příjemného koloniálního města. Poté volný program a samostatná večeře, Puebla – ubytování.
4. den: 18. 10. středa – snídaně, poté se vydáte do nedalekého města Cholula, které je považováno za nejdéle existující město na území Ameriky. Kdysi to bývalo ohromné poutní místo, kde stály desítky, možná stovky chrámů a svatyň. Dodnes se z nich zachovala jen jediná pyramida, která je však považována za nejobjemnější pyramidu na světě. Na jejím vrcholku se vypíná katolický kostel Panny Marie Pomocné. Z pyramidy bývá za příznivých okolností nádherný výhled na sopky Popocatépetl a Iztacihuatl. Aby katoličtí misionáři odpoutali pozornost od pohanské Choluly, založili ve 30. letech 16. století v její blízkosti právě andělské město Puebla. Poté se posunete pár kilometrů dál, do vesnice Tonantzintla, kde se nachází kostel Santa Maria, jehož interiér je vyzdoben v neuvěřitelném indiánském baroku a do nějž se místním řemeslníkům podařilo propašovat několik důležitých prvků jejich původní nekatolické víry. Tento kostel je jedním ze symbolů synkretizmu, jež se prolíná celou současnou mexickou společností a s nímž se na naší další cestě mnohokrát setkáte. Asi devadesát minut od Puebly směrem k Mexickému zálivu se rozprostírá zajímavá, ale turistickým ruchem zapomenutá archeologická zóna Cantoná. Poměrně velké staré město má jeden typický rys – všechny stavby jsou postaveny bez pomoci malty, kameny na sobě drží jen vlastní vahou. Čeká vás krátká procházka kopcovitou krajinou plnou borovic, agáví, kaktusů a yuk s nádhernými výhledy do okolí. Při dobrém počasí bývá vidět i nejvyšší mexická hora, přes 5 700 metrů vysoká sopka Pico de Orizaba. Přibližně po další hodinové cestě přijedete do cíle dnešní cesty, do hlavního města státu Veracruz, do Xalapy – ubytování.
5. den: 19. 10. čtvrtek – snídaně, odjezd do města Coatepec, které je jedním z center kávy ve státě Veracruz. Navštívíte muzeum kávy, jehož součástí je malá kávová plantáž, seznámíte se s procesem pěstování a zpracovávání kávy, kávu ochutnáte a nakoupíte. Poté sjedete z hor k Mexickému zálivu a započne tropická část naší cesty. První zastavení na ní vás čeká na jednoduché písečné pláži ve vesnici Chachalacas. Zde strávíte část odpoledne na mořském břehu. Další krátkou zastávku uděláte v ospalé Antigua de México, kde stojí nejstarší kostel, radnice a celnice na americkém kontinentu, vyfotíte si prastarou ceibu, strom, k němuž podle legendy přivázal své lodě dobyvatel Hernán Cortéz před zahájením výpravy na hlavní aztécké město Tenonchtitlán. Poté přejedete do přístavu Veracruz, kde si vychutnáte příjemnou atmosféru živého náměstí, projdete se po nábřežní promenádě, tzv. Maleconu a v kavárně La Paroquia ochutnáte tzv. lechero, kávu s mlékem servírovanou prostřednictvím malého rituálu, Veracrúz – ubytování.
6. den: 20. 10. pátek – snídaně, cesta podél pobřeží Mexického zálivu vás dovede k ústí řeky Papaloapan, na jehož břehu pak stojí tropicky barevné městečko Tlacotalpan. Poté vjedete do pohoří Los Tuxtlas. Kousek od San Andrés Tuxtla, střediskovém městě místního kraje, si prohlédnete manufakturu Te Amo, v níž se vyrábějí doutníky z místního tabáku. Okolí města San Andrés má tradici pěstování a zpracovávání tabáku. V blízkosti San Andrés se nachází vodopád Eyipantla, vodní skok uprostřed tropické vegetace, asi 40 metrů vysoký a 50 metrů široký, na řece, která odvádí vodu z nedalekého jezera Catemaco. Laguna nebo jezero Catemaco vzniklo na dně sopečné kaldery a je rovněž obklopeno bujnou tropickou vegetací. Na jednom z ostrovů žije skupina makaků, původem z Indie, na stromech dalšího ostrova je pak možné vidět místní chápany. Tradiční je také zastávka u jednoho ze šamanů, jejichž činností je okolí laguny světoznámé, ve městě Santiago Tuxtla, se projdete po náměstí, kde se nachází největší nalezená kamenná hlava – pozůstatek po Olmécké kultuře, Catemaco, nebo Santiago Tuxtla – ubytování.
7. den: 21. 10. sobota – snídaně, velmi brzy ráno odjezd do regionu města Comalcalco ve státě Tabasco. Čeká vás poměrně dlouhá cesta přes rozsáhlé roviny států Veracruz a Tabasco, místy, kde meandrují obrovské tropické řeky Coatzacolacos, Tonalá a Grijalva. Comalcalco je místem, které dalo světu božský dar – cacáhuatl, cacao, kakao. Na kakaové fince Jesús María se projdete po kakaových plantážích a zjistíte, v jakém prostředí kakaovníky rostou, jak jsou kakaová semena zpracovávána do pochutin bohatých na vůni a chuť. Prohlédnete si rovněž prostou haciendou rodiny Cacep, která začátkem minulého století tuto tradici zahájila a kde si sami můžete čokoládu vyrobit. Poté směr hlavní město státu Tabasco – Villahermosa, kde navštívíte jedinečný archeologický park La Venta, v němž je rozmístěno několik desítek exponátů, pozůstatků na starověké Olméky, které byly původně objeveny asi dvě hodinky jízdy odtud na stejnojmenném archeologickém nalezišti a v 50. letech 20. století převezeny právě sem, Villahermosa – ubytování.
8. den: 22. 10. neděle – snídaně, bažinatá a vodními plochami ozdobená krajina odděluje Tehuantepeckou šíji, nejužší část Mexika, od Yucatánského poloostrova. Vás dnes čeká asi pětihodinová cesta po pobřeží Mexického zálivu, k patě Yucatánu, kde se hluboko do vnitrozemí zakusují nekonečné vody Laguny de Términos. Zde, mimo dosah svých přirozených predátorů, žije poměrně velká kolonie delfínů a ti budou také cílem dnešní cesty. Kromě nich uvidíte i velké množství vodního ptactva, hlavně fregatky, kormorány, pelikány a nejrůznější druhy volavek, v určitém ročním období pak i kolpíky a ibisy. Vesnice Isla Aguada je už typickým poklidným místem, kde žijí převážně yucatánští Mayové, dopoledne a noc u moře v Isla Aguada – ubytování.
9. den: 23. 10. pondělí – snídaně, první část cesty vede kolem pobřeží Mexického zálivu. Kolem poledne bychom měli dojet do malebného a hradbami obehnaného města Campeche. Naobědváte se v restauraci, která nabízí především dary moře a poté si prohlédnete pitoreskní centrum v minulosti nejbohatšího přístavu celého Yucatánu. Odpoledne vás čeká cesta do vnitrozemí poloostrova, se zastávkou na hřbitově ve vesnici Pomuch, která je známá nevšední péčí o zesnulé a o pár desítek minut později se zastavíte v Becal, známém produkcí originálních panamských klobouků. Navečer pak dojedete do hlavního města státu Yucatan, do životem klokotající a hrdé Méridy – ubytování.
10. den: 24. 10. úterý – snídaně, dnes vyjedete do jediných hor, které se nacházejí na poloostrově Yucatán. V pohoří Puuc, v místě, kde chybí přirozený zdroj pitné vody, se v klasickém období mayských dějin stalo nejmocnějším město, které dnes nazýváme Uxmal. Nádherně ozdobené stavby – Kouzelníkova pyramida, Čtyřúhelník jeptišek nebo impozantní Královský palác – se nezapomenutelně zapíší do srdce každého cestovatele. Na zpáteční cestě do Méridy se zastavíte v restauraci, kde za zpěvu "kukarači" ochutnáte typickou yucatánskou kuchyni – sopa de lima a cochinita pibil, Mérida – ubytování.
11. den: 25. 10. středa – snídaně, z Méridy zamíříte opět do středu Yucatánu a prohlédnete si nejslavnější yucatánské archeologické naleziště, maysko-toltécké město Chichen Itzá, jehož hlavní chrám, Kukulkánova pyramida, byl v roce 2007 zařazen mezi 7 divů moderního světa. Po obědě se vydáte do snad nejtypičtějšího yucatánského města - Valladolid, obývaného převážně yucatánskými Mayi. Cestou se ještě zchladíte ve vodách podzemního krápníkového jezera Samulá. Po příjezdu do Valladolid absolvujete krátkou procházku po typickém čtvercovém koloniálním náměstí, kde můžete ochutnat originální místní dobrotu, tzv. marquesita, oplatek naplněný strouhaným holandským sýrem a zkaramelizovaným kozím mlékem, Valladolid, nebo San Felipe – nocleh.
12. den: 26. 10. čtvrtek – snídaně, z Valladolid/San Felipe se vydáte na úplnou špičku Yucatánského poloostrova, do rybářské vesnice Ría Lagartos. Cestou pak uděláte jednu delší zastávku, v prastarém mayském městě Ek Balam (Černý jaguár), kde si mimo jiné vystoupíte na královskou akropoli, jejíž součástí je i hrob vladaře jménem Ukit Kan Le k Tok, který střeží v mayském světě neobvyklé okřídlené bytosti. V blízkosti archeologické zóny je přírodní otevřené cenote, kde se dá příjemně zchladit a zaplavat si. Pak přes město Tizimin dojedete až do Ría Lagartos, jenž leží na posledním výběžku poloostrova Yucatán. Doporučujeme podvečerní procházku po místním Maleconu, nábřežní třídě, roubené nespočetným množstvím rybářských člunů, která končí u dalšího cenote, odkud se krásně pozoruje západ slunce a občas je vidět ojedinělé plameňáky a jiné druhy vodního ptactva, San Felipe – ubytování.
13. den: 27. 10. pátek – brzy ráno s prvními paprsky nového dne se vydáte do spleti kanálů a lagun – to je Ría Lagartos, speciální ekosystém brachických vod. Hlavními cíli naší plavby budou hejna růžových plameňáků, jejichž asi 40 tisícová kolonie sídlí v nejodlehlejších a nedostupných částech močálu a tzv. Las Coloradas, místo, kde se v uměle vyhloubených nádržích odpařuje mořská voda a následně se zde pak těží mořská sůl. Voda v nádržích obsahuje velké množství minerálů a daří se v ní výborně korýši artemia salina, kombinace obou těchto činitelů pak za určitých okolností dodává vodě výrazně růžový až fialový odstín. Korýš artemia je také hlavní potravou plameňáků a dává jim jejich křiklavě oranžovou barvu. Doporučujeme také tzv. mayskou lázeň, která sestává z namazání se silnou vrstvou místního léčivého jílu a poté v koupeli v teplých vodách Mexického zálivu pár kilometrů odtud. Kromě plameňáků je možno během plavby spatřit mořské orly a jiné dravce, pelikány, fregatky, kolpíky, bukače či ibise, občas je k zahlédnutí i krokodýl, poté krátký relax a odjezd směr Mayská riviéra – Cancún – ubytování.
14. den: 28. 10. sobota – snídaně, odjezd směr Tulum, první zastávku uděláte na malé archeologické zóně, jejíž původní mayské jméno bylo Zamá, což znamená úsvit, jež se nachází na útesu vypínajícím se nad azurově modrým Karibikem, po samostatné procházce je možnost vykoupání se pod starověkými chrámy na jedné z nejhezčích pláží Mayské riviéry, poté pěší přesun na pláž El Paraíso, kde strávíte část dne radovánkami u moře, Cancún – ubytování.
15. den: 29. 10. neděle – snídaně, pobyt/relax v Cancúnu na březích Karibiku, individuální volno, Cancún – ubytování.
16. den: 30. 10. pondělí – snídaně, dopolední pobyt na březích Karibiku, kolem 11:30 hod. přesun na letiště k odletu zpět do Evropy, opět přes Istanbul.
17. den: 31. 10. úterý – odpoledne přílet do Prahy na Letiště Václava Havla ve 14:35 hod. místního času.

15.10. - 31.10.23 neděle - úterý
snídaně letecky (Praha)
55 990 Kč
cena za 17 dní (15 nocí)
(TourOperátor: CK AVETOUR s.r.o.)

Cena zahrnuje

 • oboustranné letecké spojení
 • letištní a bezpečnostní taxy
 • 15x ubytování
 • 15x snídaně
 • autobusovou dopravu – kvalitní turistický bus
 • servis skvělého českého průvodce žijícího již 22 let v Mexiku
 • pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje

 • příplatek 250 USD / os. (budeme vybírat v Mexiku a budou z něj hrazeny veškeré vstupy do parků
 • muzeí
 • cenote
 • 2x lodní výlet atd
 • bakšiš
 • drobné poplatky)
 • pojištění léčebných výloh v zahraničí 1 040 Kč / 44 € / os. / pobyt
 • pojištění léčebných výloh v zahraničí + pojištění stornopoplatků 1 540 Kč / 65 € / os. / pobyt
 • nutné uhradit spolu se zálohou při podpisu smlouvy (pro případ zrušení zájezdu ze strany klienta
 • více na https://www.avetour.cz/pojisteni.html nebo na vyžádání v CK) - dodatečně nelze akceptovat!