Np Berchtesgaden, Orlí Hnízdo


 • ubytování: různéubytování: různé
  strava: snídaněstrava: snídaně
  doprava: autokaremdoprava: autokarem
  • Poznávací zájezdy

S kartou Nationalpark Sommer Card přes dva NP Berchtesgaden a Vysoké Taury do Salcburku. Poznejme to nejkrásnější, čím se oba národní parky pyšní. Fenomenální stavební dílo "Orlí hnízdo" na zdánlivě nedostupném horském masívu, kde spřádal své zrůdné plány Adolf Hitler. Tajemství dobývaní soli v podzemí. Nejvyšší horské štíty Rakouska, ledovce, vodopády a soutěsky Vysokých Taur. Salcburk, nestárnoucí šarm a elegance mezi Alpskými masívy.

Obersalzberg - Kehlstein – Orlí hnízdo - Berchtesgaden - Grossglockner - Hochalpenstrasse – Krimmelské vodopády – soutěska Kitzlochklamm - Salcburk

Doporučujeme: Poznávací zájezdy a dovolená Rakousko - Další nabídka:


Dovolená v Rakousku - další tipy naší CK najdete zde:

Doprava: autokarem

Nástupní místa: 09.06. - 12.06. Odjezd D + Ostrava (+500)
01.09. - 04.09. Odjezd D + Ostrava (+500)

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Ubytování: různé

hotel***

UBYTOVÁNÍ
2x ubytování v hotelu *** - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, WiFi, sauna a pára v ceně

STRAVOVÁNÍ
2x snídaně formou bufetu. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Program zájezdu

1. den: 1. den zájezdu: V pozdních večerních až nočních hodinách odjezd dle objednaných nástupních míst. 2. den zájezdu: V cca ve 2:00 hod. opustíme hranice ČR. Ráno prohlídka malé obce OBERSALZBERG v NP Berchtesgaden , která platila za II. světové války za přísně střeženou zónu a druhé centrum Hitlerovi říše. Výjezd vysokohorskou silnicí a následně výtahem do proslulého " ORLÍHO HNÍZDA " – Hitlerovy čajovny na vrcholu KEHLSTEIN (1834 m n. m.), procházka s fantastickými výhledy na Berchtesgaden, jezero Königssee a horu Watzmann. BERCHTESGADEN , vláčkem do útrob solných dolů , plavba po podzemním jezeře a seznámení se s těžbou soli. Závěrem, návštěva tradiční likérky Enzian s možností ochutnávky a nákupu likérů a pálenek. Večer ubytování v hotelu v Rakousku v okolí Zell am See. Možnost večeře. 3. den zájezdu: Výjezd proslulou vysokohorskou silnicí GROSSGLOCKNER - HOCHALPENSTRASSE pod nejvyšší horu Rakouska Grossglockner (3797 m. n. m.). Cestou zastávka na vyhlídce FUSCHER TÖRL, ze které jsou vidět okolní vrcholy převyšující 3000 m. FRANZ JOSEFS HÖHE (2369 m n. m.), úchvatné výhledy na vrchol Grossglockneru a ledovec Pastersee , pozorování svišťů. Odpoledne KRIMMELSKÉ VODOPÁDY , svou výškou 385 m platí za nejvyšší vodopád Evropy. Procházka podél vodopádu s výhledy. Návrat na ubytování. 4. den zájezdu: Ráno nenáročná procházka divokou soutěskou KITZLOCHKLAMM . Mozartův SALCBURK (UNESCO), perla mezi horami. Prohlídka historického centra města – rušné náměstí Domplatz s velkolepou katedrálou, Mozartův rodný dům, náměstí Residenzplatz, Getreidegasse, jedna z nejmalebnějších a nejrušnějších ulic historického centra, zahrady zámku Mirabel . Pro zájemce návštěva a prohlídka pevnosti nad městem HOHENSALZBURG . Odjezd, návrat do ČR v pozdních večerních hodinách (cca 22:00 hod).

(TourOperátor: REDOK TRAVEL s.r.o.)

Slevy

 • Pro děti se 2 dospělými na pokoji:
 • Děti do 11,99 let 1100 Kč
 • Děti do 14,99 let 700 Kč

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. autobusem,
 • 2x ubytování v hotelu *** (WIFI, sauna, pára v ceně) – 2lůžk.pokoje s příslušenstvím,
 • pobytovou taxu,
 • 2x bufetovou snídani,
 • poplatek za vysokohorskou silnicí Grossglockner-Hochalpenstrasse,
 • vstup na Krimmelské vodopády a do soutěsky Kitzlochklamm (270 Kč),
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné mimo kartu,
 • lanovky,
 • fakultativní služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • Fakultativní příplatek:
 • 2x večeře bohatý bufet 800 Kč,
 • 1lůžk. pokoj 900 Kč,
 • komplexní pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 120 Kč,
 • připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění - rozšířená ochrana) Evropa - 30 Kč/den
 • Vstupné, platby: ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (z r. 2021) – ceny v EUR (€)
 • Orlí hnízdo + důl 27,00 €
 • Berchtesgaden: Solný důl - 13,90 €
 • Berchtesgaden: Likérka Enzian zdarma
 • Krimmelské vodopády - 3 €
 • Liechtensteinklamm soutěska 4,00 €
 • Salcburk: Zámek Mirabell – zdarma
 • Salcburk: Festung 10,10 €
 • Salcburk: Pevnost Hohensalzburg 7,80 €
 • Salcburk: Mozartův rodný dům 10,00 €
 • DOPORUČENÉ KAPESNÉ
 • Doporučujeme na vstupy cca 100 €, není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci "cena zahrnuje" výslovně uvedeno jinak
 • MĚNA A KURZ
 • EURO (značení EUR nebo €), 1 € = cca 26 Kč