Usa - New York


 • ubytování: různéubytování: různé
  strava: snídaněstrava: snídaně
  doprava: leteckydoprava: letecky
  • Poznávací zájezdy
  • Pobytové zájezdy

Poznejte s námi New York, půvab a rytmus jednoho z nejslavnějších a nejpůsobivějších pulsujících měst světa, ležící na řece Hudson, které tvoří převážně ostrovy Manhattan, Staten Island a Long Island. Dotkneme se Zvonu svobody, vystoupáme se západem slunce na vrchol Rockefellerova centra, kde se dotkneme špice Empire State building.

Zájezd provází Ing. Milena Škorpilová, garance malé skupiny.

Časový posun, počasí: ČASOVÝ POSUN
-6h oproti ČR

PODNEBÍ
New York má vlhké subtropické klima a střídají se tu 4 roční období. Počasí je blízké našemu. NY je velmi slunečný, léta jsou velmi horká s teplotami až okolo 32°C a v zimě napadne klidně až metr sněhu.

Doprava: letecky

Nástupní místa: 15.10. - 23.10. Odjezd L1

Letecky na trase Praha – New York – Praha, po destinaci se budeme pohybovat místní dopravou.

Ubytování: různé

hotel

UBYTOVÁNÍ
7x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
7x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Program zájezdu

1. den: Dopoledne odlet z Prahy, přílet do NEW YORKU , transfer na ubytování.
2. den: První den prohlídky začneme na hlavním nádraží Grand Central Terminal, které je denně branou do města pro stovky tisíc cestujících, pokračování pěšky kolem budovy Chrysler Building na nejznámější newyorské náměstí Times Square. Odpoledne uvidíme slavné Rockefellerovo centrum a katedrálu sv. Patrika. Den zakončíme procházkou po 5. avenue a odpočinkem v Central Parku.
3. den: Návštěva Battery parku , plavba lodí k soše Svobody . Po procházce kolem sochy Svobody pokračování lodí na ostrov Ellis (návštěva muzea imigrace), návrat lodí do Battery parku. Prohlídka jižního Manhattanu, během které uvidíte slavnou sochu býka , ulici Wall street, Newyorskou burzu , budovu Federal Hall a kostel Trinity Church, na závěr dne návštěva čínské čtvrti a italské čtvrti, China Town a Little Italy
4. den: Čeká nás procházka po promenádě Brooklyn Heights s neopakovatelnými výhledy na celý Manhattan a Brooklynský most. Pěší procházka po Brooklynském mostu z Brooklynu na Manhattan k radnici a kapli sv. Pavla . Odpoledne návštěva památníku a muzea 9/II Memorial (Ground Zero).
5. den: Dnes půjdeme od Union Square po světoznámé třídě Broadway až k Madison Square Park , kde se nachází nejstarší newyorský mrakodrap Flatiron Building ( žehlička) a další známé mrakodrapy New York Life Insurance Company Building a Metropolitan Life Insurance Company Building. Poté se přesuneme na Herald Square (největší obchodní dům Macy’s ) k Empire State Building , nezapomenutelný výhled na New York.
6. den: Volný den určený k návštěvě některého z mnoha newyorských muzeí nebo k nákupům v outletu v New Jersey.
7. den: Dopolední procházka rezidenční čtvrtí Greenwiche Village , netradiční park High Line Park, novinka Little Island a komplex Hudson Yards s novou stavbou The Vessel. Rozloučení s New Yorkem pohledem z vyhlídkové terasy Top of the Rock .
8. den: Dopoledne osobní volno v centru města, v závislosti na letovém řádu transfer na letiště a odlet.
9. den: Přílet do Prahy.

(TourOperátor: REDOK TRAVEL s.r.o.)

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha – New York – Praha,
 • letištní taxy a poplatky,
 • transfery z/na letiště,
 • 7x ubytování v hotelu *** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 7x snídani,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • fakult. výlet,
 • dopravu metrem,
 • vstupné,
 • registrace ESTA ke vstupu na území USA (cca 650 Kč)
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • Fakultativní příplatek:
 • 1lůžk. pokoj na vyžádání,
 • komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu 1250 Kč,
 • New York City Pass 3550 Kč – případný rozdíl v ceně bude hrazen na místě
 • Poznámka: Pro zájemce je možnost zajistit New York City Pass , karta zahrnuje následující vstupy: Empire State Building, American, Top of the Rock NEBO Guggenheimovo muzeum, plavba k Soše Svobody a na Ellis Island NEBO okružní plavba kolem Manhattanu, 9/11 Památník a Muzeum NEBO Námořní, letecké a vesmírné muzeum Intrepid, Museum of Natural History
 • Vstupné, platby: ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (CENY Z ROKU 2020) – ceny v USD ($)
 • (Aktualizujeme)
 • DOPORUČENÉ KAPESNÉ
 • Doporučujeme na vstupy cca __ $, není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci "cena zahrnuje" výslovně uvedeno jinak
 • MĚNA A KURZ
 • Americký dolar (značení USD nebo $)